top of page

WELE APP
 
WELE App hiện đã có mặt trên Android (Free) và iOS bản tính phí ($2/năm) và bản miễn phí (có Ads) để đáp ứng nhu cầu của các members trong việc download bài nghe trực tiếp trên điện thoại và hỗ trợ tối đa việc nghe cùng với gợi ý. 
Member của WELE có thể theo dõi cách sử dụng app để download bài nghe từ video sau hoặc đọc hướng dẫn tại FAQ dưới đây.
https://www.facebook.com/groups/WELEVN/permalink/2332244583576259/

90903774_2630450707280527_69161377588848
bottom of page