WELE TOOL

 

WELE Tool được phát triển dựa trên nhu cầu của các bạn thành viên cần một công cụ giúp cho việc nghe chép các bài episode một cách hiệu quả và tiện lợi nhất. WELE Tool đã có phần mềm cho cả Window và MacOS

19598597_10203257112544246_2342990903015872808_n

19598597_10203257112544246_2342990903015872808_n

18401885_1927774950581495_7730178183261024493_o

18401885_1927774950581495_7730178183261024493_o

18278960_1887866071429361_5376782480377790601_o

18278960_1887866071429361_5376782480377790601_o

18279022_1887866311429337_2408775304563032118_o

18279022_1887866311429337_2408775304563032118_o

18359456_1887866464762655_5235897783347200967_o

18359456_1887866464762655_5235897783347200967_o

18320429_1887882081427760_6583955110377963207_o

18320429_1887882081427760_6583955110377963207_o

12370703_1275758305783166_2632571099981973923_o

12370703_1275758305783166_2632571099981973923_o

22384180_2759601540732161_4148371812135271752_o

22384180_2759601540732161_4148371812135271752_o

18278695_1887882938094341_6735639832281700128_o

18278695_1887882938094341_6735639832281700128_o

13701144_1014744395260865_150477641997627077_o (1)

13701144_1014744395260865_150477641997627077_o (1)

26060306_10203919230016769_9064193022468597380_o

26060306_10203919230016769_9064193022468597380_o

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE 

26060306_10203919230016769_9064193022468597380_o