Super Members

 

SMEMS viết tắt của Super Members, là những bạn thành viên đã gắn bó với chương trình WELE trong thời gian dài, thể hiện sự đầu tư liên tục về thời gian để tham gia, cũng như sự tiến bộ trong khả năng nghe tiếng Anh. Dưới đây là câu chuyện của các bạn. 

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE