Special Schemes

 

WELE Special Schemes (bao gồm Buddy Scheme và Mentorship Scheme) là những chương trình riêng giúp các bạn tiết kiệm thêm thời gian và tăng cường các kỹ năng.  Buddy Scheme dành cho G15 và Mentorship Scheme dành cho G5

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE