Special Schemes

 

WELE Special Schemes (bao gồm Buddy Scheme và Mentorship Scheme) là những chương trình riêng giúp các bạn tiết kiệm thêm thời gian và tăng cường các kỹ năng.  Buddy Scheme dành cho G15 và Mentorship Scheme dành cho G5

Posts are coming soon
Stay tuned...