11. Cách download bài nghe

11a. Download sử dụng app

Nếu sử dụng WELE App (trên App Store của cả iPhone lẫn Android), việc download rất đơn giản như trong hướng dẫn sau:

https://www.facebook.com/letrunghieuO8/videos/10208551327256305


11b. Download sử dụng đường link từ post giới thiệu bài nghe

Download bài nghe về iPhone sử dụng dropbox

Lưu ý: các bạn cần cài dropbox để sử dụng cách này

Trong các bài nghe gần đây, ngoài link download trên mediafire (mà mọi người có thể dễ dàng download về máy tính), chương trình cung cấp link dropbox (tồn tại trong vòng 4 tuần) để mọi người có thể download một cách dễ dàng về điện thoại và nghe trong tuần. Cách bước như sau:

Bước 1: Copy đường link và mở trên trình duyệt (ví dụ safari), giao diện sau sẽ xuất hiện

Bước 2: Click vào 3 dấu chấm góc trên bên phải, và ấn "Save to my Dropbox"