WordUsage Propose


💥Chào các Wele member, hôm nay chúng ta hãy cùng chuyên mục Word Usage tìm hiểu về động từ PROPOSE nhé! ❤️Động từ PROPOSE được hiểu theo 4 nghĩa chính. ✨Nghĩa quen thuộc và thường dùng nhất của PROPOSE là đề nghị, đề xuất một điều gì đó (to suggest a plan, an idea, etc for people to think about and decide on). + PROPOSE THAT/DOING SMT: Eg: She proposed that the book should be banned He proposed changing the company name. + IT IS PROPOSED THAT/TO DO SMT: Eg: It was proposed that the president be elected for a period of 2 years. ✨PROPOSE còn được hiểu theo nghĩa lấy làm mục đích, dự định làm gì (intend) Eg: I propose an early start tomorrow: Tôi dự định ngày mai sẽ khởi hành sớm ✨Trong các buổi họp/hội nghị (formal meeting), PROPOSE được dùng theo nghĩa tiến cử, đề cử ai đó Eg: to propose a candidate: đưa một người ra ứng cử ✨Đặc biệt, PROPOSE còn có nghĩa là cầu hôn ( to ask somebody to marry you) 🌿IDIOM: PROPOSE A TOAST (TO SOMEBODY)/ PROPOSE SOMEBODY’S HEALTH: bảo mọi người đó cầu chúc sức khỏe và những điều tốt lành bằng cách nâng ly/uống chúc mừng (to ask people to wish somebody health, happiness and success by raising their glasses and drinking. Eg: I’d like to propose a toast to the bridge and groom. (Tôi muốn được nâng cốc chúc mừng cô dâu chú rể)

#WordUsage #esl10084

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE