WordUsage Man-Made


Cả nhà ơi! Hôm nay hãy cùng Word Usage tụi mình tới với từ MAN-MADE trong bài nghe ESL10079 nhé! MAN-MADE nghe ban đầu thoạt thoạt giống mấy từ homemade (tự làm ở nhà), handmade (tự làm), machine-made (làm bằng máy) vậy thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem MAN-MADE là gì nhé! MAN-MADE có một synonym cực kì điển hình là ARTIFICIAL (adj) nhân tạo. Trên thế giới có 7 kì quan (7 MAN-MADE wonders of the World) đấy! Đó mọi người biết 7 kì quan đó là gì? Cùng comment below nha! Nào, hãy cùng lấy ví dụ với từ MAN-MADE, A MAN-MADE/ artificial lake (một cái hồ nhân tạo) MAN-MADE/artificial fibers such as nylon and polyester (các sợi nhân tạo như là nylon và poly) Các tính từ dùng để diễn tả việc không được tạo ra một cách tự nhiên (not naturally produced or grown) còn có là: 1. Artificial: được tạo ra để bắt chước thứ gì đó của tự nhiên (made or produced to copy something natural) - Artificial flowers (hoa giả) 2. Synthetic: nhân tạo tổng hợp (made by combing chemical substances) - Synthetic drugs (thuốc tổng hợp) 3. False: giả (not natural) - False teeth 4. MAN-MADE 5. Imitation (adj, chỉ đứng trước danh từ) giả (made to look like something, not real) - She would never wear imitation pearls (Cô ấy sẽ không bao giờ đeo ngọc trai giả) Thật là nhiều sắc thái trong việc thể hiện một cái gì đó không tự nhiên, không thật phải không Welers? Đó chính là sự phong phú của tiếng Anh đấy! Hi vọng bài viết của Word Usage hôm nay đã mang lại cho mọi người thêm một số kiến thức và làm đầy vốn từ của mọi người nha! Và mọi người có biết thêm những từ/cụm từ nào có nghĩa tương tự và hay được sử dụng trong cuộc sống chứ, comment below và biết đâu nếu may mắn thì bạn có thể là người nhận được 1 gold/1 từ ^^ Have a nice day, cả nhà <3

#WordUsage #esl10079