WordUsage Lure

💥Hôm nay, Wele Word Usage sẽ cùng các bạn tìm hiểu về từ LURE khi được dùng với vai trò là động từ và danh từ. 🌸Khi là động từ, LURE SOMEBODY (+ ADV./PREP) sẽ được hiểu là nhử mồi, dỗ dành quyến rũ ai đó để họ làm gì (to persuade or trick somebody to go somewhere or to do something by promising them a reward). Từ đồng nghĩa với LURE lúc này là ENTICE (to persuade somebody/something to go somewhere or to do something, usually by oferring them something) Eg: Young people are lured to the city by the prospect of a job and money: Người trẻ đã bị hấp dẫn để tới thành thị bởi triển vọng về công việc và tiền bạc nơi đây. 🌸Ngoài ra, LURE khi được dùng như động từ còn mang nét nghĩa rất thú vị: gọi chim ưng về bằng cách tung chim giả lên. Nghĩa này được bắt nguồn từ LURE danh từ. ☘️LURE khi là danh từ sẽ có hai nghĩa chính: + chim giả (để nhử mồi) hay còn gọi là cò mồi (a thing that is used to attract fish or animal, so they can be caught) + sự quyến rũ, cám dỗ (the attractive qualities of something) Eg: Few can resist the lure of adventure: Ít ai có thể phủ nhận sức quyến rũ của mạo hiểm 🎉🎉🎉Chúng mình tin các bạn không thể cưỡng lại the lure of WELE Word Usage vì sự hấp dẫn và bổ ích mà chuyên mục mang lại 😋😋😋

#WordUsage #esl10077

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE