22. Hệ thống ngân hàng WELE Bank

Team admin vô cùng vui mừng được thông báo sau nhiều tháng "thai nghén" ngân hàng WELE Bank đã được chính thức thành lập để ghi nhận công sức của tất cả các thành viên cũng như đội ngũ admin trong nhóm, đồng thời cho phép một số dịch vụ được thực hiện.

Các bạn có thể kiểm tra số lượng Golds bạn đang có bằng cách vào đường link goo.gl/7sksKj và nhập email cá nhân, hệ thống sẽ thông báo như dưới đây.

Với mỗi điểm bạn có được từ việc nộp bài cho WELE, bạn sẽ có 1 WELE Golds. Bạn có thể kiểm tra số điểm bạn có tại welevn.com/results.

Ngoài ra, nếu bạn là admin của nhóm WELE (như admin Nguyễn Minh Châu) bạn sẽ có salary (lương) từ những hoạt động bạn giúp đỡ nhóm

Money In và Money Out là số tiền bạn đã mua/bán. Ví dụ khi bạn mua Tutorial Service, số tiền bị trừ của bạn sẽ xuất hiện ở cột "Money Out", và số tiền tương ứng sẽ được cộng tại vào cột "Money In" của instructor.

Bạn có thể sử dụng WELE Golds với 3 mục đích:

  • Mua Tutorial Service

  • In certificate

  • Góp Golds để tổ chức các buổi Offline

#FAQ #Bank