ESL 10025 Why do cities make us rude?

Cả nhà hãy cùng flashcard và quizlet ôn lại những cụm từ khá thú vị trong bài 10025 nha. Mọi người nhớ vào quizlet để luyện tập nha!

https://quizlet.com/213553809/esl-10025-why-do-cities-make-us-rude-flash-cards/

#esl10025 #flashcard #quizlet