ESL 10024 Saving Mingi Children

Flashcard+ quizlet tuần này gửi đến mọi người từ vựng trong bài 10024. Cả nhà cùng nghe và học từ vựng hằng tuần để trao dồi kĩ năng của mình nhé!

https://quizlet.com/212813202/esl-10024-saving-mingi-children-flash-cards/

#esl10024 #flashcard #quizlet