ESL 10023 Doing good is good for you!

Hi cả nhà, chuyên mục flashcard và quizlet gửi đến mọi người từ vựng trong bài 10023 về kindness. Mọi người cùng vào quizlet để ôn bài nhé!

https://quizlet.com/211795007/esl-10023-doing-good-is-good-for-you-flash-cards/

#esl10023 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE