ESL 10022 Mother's Day

Cả nhà ơi, chuyên mục flashcard+quizlet lần này gửi đến mọi người từ vựng liên quan đến Ngày của Mẹ! Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời và mỗi ngày đều là ngày của Mẹ!

https://quizlet.com/210438547/esl-10022-mothers-day-flash-cards/

#esl10022 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE