ESL 10021 The Rise of Emoji

Hello cả nhà :D Tuần này chúng ta sẽ học những từ vựng siêu thú vị liên quan đến các emojis và emoticons. Chắc chắn mọi người rất quen thuộc với các biểu tượng cảm xúc khi giao tiếp trên mạng. Cả nhà cùng ôn lại nhé!

https://quizlet.com/209402596/esl-10021-the-rise-of-emoji-flash-cards/

#esl10021 #flashcard #quizlet