top of page

ESL 10019 Jiro Ono A Life of Making Food

Chuyện mục flashcard tuần này gửi đến mọi người tự vựng thú vị trong bài về một đầu bếp sushi nổi tiếng trên thế giới. Mn vào quizlet để cùng ôn lại nhé!

https://quizlet.com/205806123/esl-10019-jiro-ono-a-life-of-making-food-flash-cards