ESL 10018 Cook The Books

Cả nhà ơi, lần này flashcard sẽ cung cấp cho cả nhà những từ vựng xuất hiện trong bài về 2 thành ngữ liên quan đến "book". Sử dụng thành ngữ thành thạo có thể giúp chúng ta giao tiếp tự nhiên hơn!

https://quizlet.com/204355368/esl-10018-cook-the-books-flash-cards/

#esl10018 #flashcard #quizlet