ESL 10018 Cook The Books

Cả nhà ơi, lần này flashcard sẽ cung cấp cho cả nhà những từ vựng xuất hiện trong bài về 2 thành ngữ liên quan đến "book". Sử dụng thành ngữ thành thạo có thể giúp chúng ta giao tiếp tự nhiên hơn!

https://quizlet.com/204355368/esl-10018-cook-the-books-flash-cards/

#esl10018 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE