ESL 10017 How Romance Ruined Love

Cả nhà ơi, tuần này flashcard+quizlet sẽ đem đến cho cả nhà từ vựng trong bài về chủ nghĩa lãng mạn. Hi vọng mọi người quizlet sẽ giúp mn học từ dễ dàng hơn!

https://quizlet.com/202804442/esl-10017-how-romance-ruined-love-flash-cards/

#esl10017 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE