ESL 10016 Thirteen Healthy Habits

Hello, cả nhà, flashcard tuần này sẽ gửi đến mọi người từ vựng hay trong bài về những thói quen để có sức khỏe tốt. Cả nhà cùng vào quizlet để ôn tập lại nhé!

https://quizlet.com/201509249/esl-10016-thirteen-healthy-habits-flash-cards/#esl10016 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE