ESL 10016 Thirteen Healthy Habits

Hello, cả nhà, flashcard tuần này sẽ gửi đến mọi người từ vựng hay trong bài về những thói quen để có sức khỏe tốt. Cả nhà cùng vào quizlet để ôn tập lại nhé!

https://quizlet.com/201509249/esl-10016-thirteen-healthy-habits-flash-cards/#esl10016 #flashcard #quizlet