ESL 10013 Be Happy

Flashcard tuần này gửi đến mọi người từ vựng xuất hiện trong bài về Ngày Hạnh Phúc. Chúc cả nhà sẽ happy với những gì mà wele đem đến!

https://quizlet.com/196497226/esl-10013-be-happy-flash-cards/

#esl10013 #flashcard #quizlet