ESL 10012 Gardening

Chuyên mục flashcard và quizlet tuần này gửi đến cả nhà những cụm từ thú vị liên quan đến làm vườn. Mọi người cùng vào quizlet để làm bài ôn tập nhé!

https://quizlet.com/195116214/esl-10012-gardening-flash-cards/

#esl10012 #flashcard #quizlet