ESL 10011 The good and bad of social media

Hello cả nhà, flashcard tuần này sẽ gửi đến mọi người những từ vựng thú vị về 2 mặt tối/ xấu của mạng xã hội. Mọi người cùng vào quizlet để cùng ôn tập lại từ nha!

https://quizlet.com/195116024/esl-10011-the-good-and-bad-of-social-media-flash-cards/


#esl10011 #flashcard #quizlet