ESL 1011 Building with Wood and Metal

Hi cả nhà, tuần này chúng ta sẽ học các thuật ngữ liên quan đến dụng cụ nghề mộc và kim loại nha. Mọi người gửi bài nghe tới weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề là ESL 1011 + họ tên của bạn nha. (VD ESL 1011 Le Trung Hieu). Deadline là 11h tối 18/1

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-1011

#esl1011 #introduction