top of page

ESL 994 Describing Accuracy and Inaccuracy

Các bạn ơi, do có khá nhiều câu hỏi về luật chơi nên mình quyết định chạy NHÁP 1 tuần trước khi vào cuộc thi chính thức (do đó, KHÔNG TÍNH ĐIỂM). Bạn nào có hứng thú thì tham gia tuần NHÁP này nhé, hi vọng các bạn sẽ hiểu luật và giải thích cho các bạn đến tuần sau mới tham gia. Mọi người gửi bài nghe của mình về episode này tới địa chỉ weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề (subject) của email theo cấu trúc: ESL 994 + họ và tên (theo tên bạn đã đăng ký trong danh sách http://goo.gl/uo76jC nhé) để bọn mình tiện quản lý. Deadline (hạn nộp): 12h đêm ngày 11/5.

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-994

#esl994 #introduction