ESL 992 Loan Forgiveness Programs

Tuần này cả nhà mình cùng nhau nghe ESL 992 “Loan Forgiveness Programs" nhé! Nếu bạn nào xem bức ảnh này mà chưa cười, thì nghe xong bài nghe này đảm bảo bạn sẽ hiểu ^_^. Bài viết nói về "student loans" - số tiền bạn mượn để vào học đại học, và chương trình "Loan forgiveness program" của chính phủ Mỹ, cụ thể (i.e.) là nếu bạn làm việc cho một số công việc nhất định trong một thời gian nhất định, bạn sẽ không phải trả số tiền nợ đó nữa. Để dễ hiểu, mình làm so sánh như thế này: khi các bạn tham gia chương trình, có thể coi WELE là một ngân-hàng-niềm-tin nơi các bạn được cho vay niềm-tin (rằng bạn giữ lời hứa nộp bài đúng hạn). Đây là một long commitment (sự gắn bó kéo dài) vì tuần nào các bạn cũng phải pay-off (thanh toán niềm tin ^_^) bằng cách nộp bài về cho chương trình. Bọn mình count-down (đếm ngược) từng ngày để nhận bài gửi của các bạn, và bọn mình đều biết một thực tế là sau khi nộp bài, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm "free at last, free at last". Các bạn viết bài nghe vào file word rồi gửi đính kèm về weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề "ESL 992 Tên bạn" nhé. Deadline là 11h tối ngày 13/9. Nếu đây là lần đầu bạn nộp bài thì lưu ý đọc câu số 2 của FAQ http://welevn.wix.com/wele#!faq/c88g

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-992

#esl992 #introduction