ESL 984 Competing in Business

Dear WELEE, tuần này chúng ta nghe bài về cạnh tranh trong kinh doanh nha. Các thuật ngữ trong bài các bạn sẽ gặp khá nhiều khi đọc về chiến lược của các công ty như "price matching" "two-for-one deal" hay khái niệm như "profit margin". Các bài nghe gửi về weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề là ESL 984 + tên của bạn nha. Đáp án của bài nghe tuần trước sẽ được post lên group vào tối thứ hai. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ ;)

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-984

#esl984 #introduction