ESL 983 Breaking Bad Habits

Ta-da! Xin giới thiệu với mọi người episode của tuần thứ ba ESL 983"Breaking Bad Habits" Sau 2 tuần chạy thì có lẽ các bạn tham gia đều biết mình cần làm gì nên mình không cần nhắc lại nữa ^_^, chỉ lưu ý các bạn là email mỗi tuần các bạn gửi một email mới thay vì reply lại các email cũ nhé. Email bài NGHE gửi về weenjoylearningenglish@gmail.com Email bài SỬA gửi về learnfromfb@gmail.com. (Mình lần này yêu cầu các bạn gửi file word 2-trang thay vì file ảnh như tuần trước.) Các bạn sau khi nộp bài thì tự vào đường link, đổi số -10 thành 0 nhé (thể hiện đã nộp rồi), sẽ đỡ vất vả hơn cho các admins http://goo.gl/bp2p7G. Cảm ơn các bạn <3 P.S Post về episode đầu tiên được 100 người like, post thứ hai 50 người; hi vọng post này số lượng like không tụt xuống còn 25 :P

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-983

#esl983 #introduction

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE