ESL 983 Breaking Bad Habits

Ta-da! Xin giới thiệu với mọi người episode của tuần thứ ba ESL 983"Breaking Bad Habits" Sau 2 tuần chạy thì có lẽ các bạn tham gia đều biết mình cần làm gì nên mình không cần nhắc lại nữa ^_^, chỉ lưu ý các bạn là email mỗi tuần các bạn gửi một email mới thay vì reply lại các email cũ nhé. Email bài NGHE gửi về weenjoylearningenglish@gmail.com Email bài SỬA gửi về learnfromfb@gmail.com. (Mình lần này yêu cầu các bạn gửi file word 2-trang thay vì file ảnh như tuần trước.) Các bạn sau khi nộp bài thì tự vào đường link, đổi số -10 thành 0 nhé (thể hiện đã nộp rồi), sẽ đỡ vất vả hơn cho các admins http://goo.gl/bp2p7G. Cảm ơn các bạn <3 P.S Post về episode đầu tiên được 100 người like, post thứ hai 50 người; hi vọng post này số lượng like không tụt xuống còn 25 :P

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-983

#esl983 #introduction