ESL 973 Attracting Someone’s Interest

Ting ting!! Chương trình We EnJoy LearNing EngLish chính thức bắt đầu <3. Bài episode đầu tiên: ESL 973 Attracting Someone's Interest. Mọi người gửi bài nghe của mình về episode này tới địa chỉ weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề (subject) theo cấu trúc: ESL 973 + họ và tên (VD: ESL 973 Le Trung Hieu). Việc gửi tiêu đề giống nhau sẽ giúp bọn mình quản lý hơn 250 email/tuần một cách dễ dàng hơn, lần trước vẫn có 1 bạn nhầm nên các bạn lưu ý nhé. Deadline (hạn nộp): 12h đêm ngày 18/5.

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-973

#esl973 #introduction