ESL 973 Attracting Someone’s Interest

Ting ting!! Chương trình We EnJoy LearNing EngLish chính thức bắt đầu <3. Bài episode đầu tiên: ESL 973 Attracting Someone's Interest. Mọi người gửi bài nghe của mình về episode này tới địa chỉ weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề (subject) theo cấu trúc: ESL 973 + họ và tên (VD: ESL 973 Le Trung Hieu). Việc gửi tiêu đề giống nhau sẽ giúp bọn mình quản lý hơn 250 email/tuần một cách dễ dàng hơn, lần trước vẫn có 1 bạn nhầm nên các bạn lưu ý nhé. Deadline (hạn nộp): 12h đêm ngày 18/5.

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-973

#esl973 #introduction

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE