ESL 944 Working as an Intern

Cả nhà ơi, tuần này chúng ta sẽ cùng nghe ESL 944 về “Working as an Intern” nhé! Nói đến Internship, nhiều người nghĩ rằng các thực tập sinh sẽ làm việc như một lackey (đầy tớ) và được trả a pittance (tiền thù lao còm cõi) (hay get paid peanuts cũng mang nghĩa tương tự), như slave labor vậy! Hoặc cũng sẽ có người cho rằng các interns chỉ learn diddly squat và run errands (chạy vặt). Trên thực tế, mặc dù trong quá trình Internship, quả thật thực tập sinh phải làm nhiều scut-work, tuy nhiên họ lại thu được cho mình very valuable on- the-job experience bằng các cách khác nhau. Ngoài ra, trong bài, chúng ta sẽ được đến với những expression vô cùng thú vị, for example: Yippee!, What a racket!,…

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-944

#esl944 #introduction