ESL 939 Planning a Wedding

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten! Như các bạn có thể dự đoán, wedding là một happy ending cho một chuỗi các event liên quan đến relationship; và tuần thứ sáu cũng là một happy ending cho chương trình thử nghiệm 6 tuần của WELE <3 Dự định của chương trình về một chuỗi 6 tuần mới đang cần ý kiến đóng góp của các bạn để có thể thành hiện thực, vì vậy làm phiền các bạn giúp bọn mình làm feedback form nhé http://goo.gl/WAC1OV. Từ khi chương trình bắt đầu, số lượng bạn request vào nhóm rất lớn mà mình chưa accept bất kỳ một ai. Kế hoạch của mình là trong 6 tuần tiếp theo, mình sẽ để mỗi bạn trong nhóm nhận 1,2 bạn mới, hướng dẫn cho các bạn ấy cách thức hoạt động của chương trình, và bạn sẽ là người đầu tiên các bạn ấy hỏi (chứ không phải là mình (^^^) )

LUẬT MỚI: bất kỳ các mem nào cũng có quyền chấm LFFB, và điểm của bài LFFB sẽ là điểm lớn thứ hai trong các điểm được chấm (ví dụ nếu bạn được chấm 3 điểm là 15, 17 và 18 thì điểm bài đó là 17). Bạn có thể tự chấm bài của bạn và cũng có thể nhờ người khác chấm bài, nhưng chỉ có bài được chấm ít nhất 2 lần mới được tính điểm => Yêu cầu mỗi bạn phải chấm bài ít nhất của mình hoặc một bạn khác :P

[1. Các bạn khi gửi bài về weenjoylearningenglish@gmail.com thì đồng thời sửa điểm của các bạn trong spreadsheet giùm bọn mình nhé http://goo.gl/bp2p7G. (ads sẽ vẫn đọc bài các bạn, một số bạn tuần trước nghĩ ads không check, gửi bài chưa đạt chất lượng đều đã bị yêu cầu gửi lại). Hạn nộp bài nghe vẫn là 12 đêm CN hàng tuần. 2. Phần learnfromfb (LFFB) sẽ trừ 1 điểm với mỗi lỗi sai thì hiện tại và với dùng với modal verb, trừ 0.5 điểm với các lỗi dùng từ sai cho số ít và số nhiều, trừ 0.5 điểm với mỗi lỗi chính tả. Hạn nộp bài LFFB là 12h đêm tối thứ SÁU hàng tuần]

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-939

#esl939 #introduction