top of page

ESL 928 Understanding Corporate Structure

Hi cả nhà, tuần này mình sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một tập đoàn nha. Các bạn gửi bài nghe tới weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề là ESL 928 + họ tên của bạn nha. (VD ESL 928 Le Trung Hieu). Deadline là 11h tối 7/12. Đáp án của bài nghe tuần trước sẽ được post lên group vào tối thứ hai. Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả ^_^

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-928

#esl928 #introduction