top of page

ESL 912 Working as a Lobbyist

Cả nhà ơi, tuần này chúng ta Tuần này cả nhà mình sẽ cùng nghe ESL912 về “Working as a Lobbyist” do ad Viết Quang gửi về nhé! Nghe bài này chúng ta sẽ biết rõ thêm về nghề lobbyist - người vận động hành lang cũng như học được một loạt vocabulary và expressions về chủ đề này. Lobbyist cần có kĩ năng sway (thuyết phục) legislators (những người làm luật) để thông qua hay ủng hộ cho những luật mà favorable (beneficial, advantagous, có lợi) cho người mà lobbyist đó represent (đại diện) hay chính xác là spokesperson(người phát ngôn), họ advocate (biện minh) những điều có lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khi sẽ xảy ra conflict of interest (xung đột về quyền lợi) giữa các khách hàng, chính vì vậy lobbyist cần phải có kĩ năng hành xử để giúp khách hàng có lợi nhiều nhất. Một ví dụ về conflict of interest là khi bạn đang thích cô bạn thân, mà cô đáy cứ nhờ tư vấn có nên yêu anh này hay anh kia hay không :)) (là mình thì mình chê hết :v). Lobby thường rất gần với bribery (hối lộ) và do vậy những người làm nghề này thường có cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía mọi người như pushy, corrupt hay underhanded tactics, tất cả những từ mà liên quan đến under thường có cái gì đó không minh bạch, ví dụ như under .... à mà thôi :)), các bạn hiểu rồi :D. Mồ từ thú vị khác là special interest group, đôi khi được dịch là "nhóm lợi ích" trong tiếng Việt có vẻ mang hàm nghĩa không tốt; nhưng nó chỉ đơn giản là những người có chung một mối quan tâm, nếu là liên quan đến công ty có thể gọi là stakeholder; hay như WELE cũng là một special interest group, we're all interested in enjoying learning English ^_^