ESL 896 Preparing a Speech

Chào cả nhà, tiếp tục chủ đề tuần trước về đơn giản hóa thông tin trong bài presentation, tuần này chúng ta sẽ nghe bài hội thoại về cách thức trình bày một bài diễn thuyết (speech) như thế nào cho hiệu quả và rõ ràng. Mọi người gửi bài nghe tới weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề là ESL 896 + họ tên của bạn nha. (VD ESL 896 Le Trung Hieu). Deadline là 11h tối 11/1.

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-896

#esl896 #introduction