ESL 876 Preparing a Professional Portfolio

Cả nhà ơi, tuần này cả nhà cùng nghe ESL 876 về “Preparing a Professional Portfolio” nhé! Portfolio thường dùng trong kinh doanh với nghĩa là danh mục vốn đầu tư, nhưng có thể áp dụng trong đời thường, có thể hiểu là sự trình diễn của tập hợp những gì bạn có (như portfolio vể ảnh/video clips và bạn đã có). Với bản thân WELE, portfolio của WELE chính là câu chuyện của gần 20 bạn Supermembers và testimonials của các thành viên khi tham gia chương trình; nó vẫn là work-in-progress và có plenty of room for growth, chúng mình đang đợi hàng ngàn các thành viên mới, và hàng trăm thành viên sẽ ghi tên mình vào đội ngũ Supermembers trong tương lai ^_^. Các bạn hãy cố gắng accomplish nhiệm vụ hàng tuần, nhận được certificates (awards) từ WELE và trở thành những highlights trong dự án groundbreaking này của WELE nhé. Vì một WELE với resume ngời sáng <3 Các bạn viết bài nghe vào file word rồi gửi đính kèm về weenjoylearningenglish@gmail.com với tiêu đề "ESL 876 Tên bạn" nhé. Deadline là 11h tối ngày 20/12. Nếu đây là lần đầu bạn nộp bài thì lưu ý đọc câu số 2 của FAQ http://welevn.wix.com/wele#!faq/c88g

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-876

#esl876 #introduction