ESL 854 Singing Christmas Carols

Hi cả nhà, tuần này để chuẩn bị cho giáng sinh đên gần, chúng ta sẽ nghe bài về Christmas Carol nha. Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ ^_^

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-854

#esl854 #introduction

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE