ESL 854 Singing Christmas Carols

Hi cả nhà, tuần này để chuẩn bị cho giáng sinh đên gần, chúng ta sẽ nghe bài về Christmas Carol nha. Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ ^_^

Link download: goo.gl/b6VwnQ Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-854

#esl854 #introduction