top of page

ESL 570 Guessing a Number

Cả nhà ơi, tuần này mình cùng nghe ESL 570 về “Guessing a number” nhé! Đây hứa hẹn là một bài nghe thú vị đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai yêu thích calculations, we might say, crunching the numbers (tính toán) với cách đọc, viết của một vài mathematical terms: percent, diameter, ¾, (15”x12”x6”),… Ngoài ra trong episode lần này còn xuất hiện rất nhiều informal expressions, for instance: bring it on (chơi luôn!), use what God gave someone (tận dụng những tài năng thiên bẩm), take a stab at something (thử xem),... Cùng chăm chỉ nghe bài để find out nhé! Cụm từ "make an educated guess" lần đầu tiên mình nghe mình phì cười, vì dịch trực tiếp ra thì nó là "đoán một cách có giáo dục", vậy phải chăng mọi cách đoán khác đều là vô giáo dục Biểu tượng cảm xúc pacman. Cơ mà nghe kỹ thì thấy nên dịch cụm này là "đoán có cơ sở hơn". Nghe xong bài này, bạn cũng biết thêm một cụm từ để diễn đạt việc đoán nhé. Ah bonus thêm một fun fact nữa, mọi người hay dùng từ guesstimate (là một từ không có thật nhưng ghép từ guess + estimate đều có nghĩa là đoán).

Link download: goo.gl/b6VwnQ

Link hội thoại: https://secure3.eslpod.com/podcast/esl-podcast-570

#esl570 #introduction