ESL 10009 Valentine's Day: All about Love

Hi cả nhà, lần này chúng ta sẽ cùng đến với một bài nghe cực thú vị về lịch sử và truyền thống của Lễ tình nhân Valentine's Day! Cả nhà cùng nghe bài cũng như ôn từ vựng về chủ đề này nhé

https://quizlet.com/189997613/esl-10009-valentines-day-all-about-love-flash-cards/#esl10009 #flashcard #quizlet