ESL 1193 Reducing Food Waste

Chào cả nhà,tuần này flashcard và quizlet tiếp tục đồng hành cùng mọi người học từ vựng qua bài esl 1193 về vấn đề lãng phí thức ăn. Cả nhà nhớ vào quizlet để luyện từ nhé.

https://quizlet.com/147992953/esl-1193-reducing-food-waste-flash-cards/


#esl1193 #flashcard #quizlet