top of page

ESL 1183 Air and Water Pollution

Chào cả nhà, flashcard và quizlet tiếp tục đồng hành cùng mọi người ôn tập lại các từ vựng đã gặp trong các esl. Tuần này chúng ta cùng ôn lại từ vựng về ô nhiễm nước và không khí nhé

https://quizlet.com/144327002/esl-1183-air-and-water-pollution-flash-cards/