top of page

ESL 10007 New Year's Resolutions

Cả nhà ơi, chúng ta cùng ôn tập từ vựng và đồng thời thực hiện quyết tâm học tiếng Anh của mình thông qua flashcard và quizlet của bài esl 10007 nhé:

https://quizlet.com/184540978/esl-10007-new-years-resolutions-flash-cards/