ESL 10007 New Year's Resolutions

Cả nhà ơi, chúng ta cùng ôn tập từ vựng và đồng thời thực hiện quyết tâm học tiếng Anh của mình thông qua flashcard và quizlet của bài esl 10007 nhé:

https://quizlet.com/184540978/esl-10007-new-years-resolutions-flash-cards/

#esl10007 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE