ESL 10006 Marriage Traditions

Cả nhà ơi, tuần này chúng ta cùng ôn lại văn hóa cưới hỏi của một số quốc gia trên thế giới thông qua esl 10006. Cả nhà nhớ vào quizlet để ôn tập từ vựng nhé!

https://quizlet.com/182097642/esl-10006-marriage-customs-flash-cards/

#esl10006 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE