top of page

ESL 10006 Marriage Traditions

Cả nhà ơi, tuần này chúng ta cùng ôn lại văn hóa cưới hỏi của một số quốc gia trên thế giới thông qua esl 10006. Cả nhà nhớ vào quizlet để ôn tập từ vựng nhé!

https://quizlet.com/182097642/esl-10006-marriage-customs-flash-cards/