top of page

ESL 10004 Ten Language Learning Tips

Chào cả nhà, tuần này chúng ta tiếp tục nghe về 7 tips còn lại trong việc học một ngôn ngữ mới. Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại từ vựng cùng với flashcard và quizlet nhé!

Cả nhà nhớ vào link quizlet để ôn tập từ nha!

https://quizlet.com/179368773/10004-ten-language-learning-tips-2-flash-cards/