top of page

SEMINAR 790 - 846

Chào cả nhà, sắp tới chúng ta sẽ nghe nguồn nghe mới, sẽ có rất nhiều thú vị và hấp dẫn mới để mọi người khám phá trên con đường chinh phục tiếng anh của mình. Tuy vậy chúng ta chắc sẽ rất nhớ những bài ESL của bác Jeff Mc Quillan. Mọi người cùng ôn lại 2 bài ESL 790 và 846 của seminar tuần trước nhé :D

ESL 790

1. - To give birth: sinh con = to bear: đẻ

To bear thường được sử dụng ở dạng bị động (được sinh ra) à to be born

Ex: He was born in 1990.

2. to come from a long line of : có truyền thống về cái gì đó

Ex: She comes from a long line of singing.