ESL 912 Working As A Lobbyist

Cả nhà cùng tìm hiểu, ôn tập từ vựng về những người làm nghề vận động hành lang thông qua flashcard và quizlet sau đây nhé!

https://quizlet.com/145456967/esl-912-working-as-a-lobbyist-flash-cards/

#esl912 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE