ESL 912 Working As A Lobbyist

Cả nhà cùng tìm hiểu, ôn tập từ vựng về những người làm nghề vận động hành lang thông qua flashcard và quizlet sau đây nhé!

https://quizlet.com/145456967/esl-912-working-as-a-lobbyist-flash-cards/

#esl912 #flashcard #quizlet