ESL 744 Dealing With A Mistake

Chào cả nhà, chúng ta cùng ôn lại từ thú vị khi tìm cái giải quyết sai lầm của esl 744 thông qua flashcard và quizlet sau đây nhé!

https://quizlet.com/145286213/esl-744-dealing-with-a-mistake-flash-cards/

#esl744 #flashcard #quizlet