top of page

ESL 700 Starting A New Workweek

Qua flashcard và quizlet, chúng ta cùng ôn tập những từ vựng thú vị khi bắt đầu một tuần làm việc mới nha! Cả nhà vào link sau để thử sức quizlet nhé!

https://quizlet.com/145457299/esl-700-starting-a-new-workweek-flash-cards/

</