ESL 1178 Using Profanity

Chào cả nhà, tuần này chúng ta cùng học từ vựng của esl 1178 thông qua flashcard và quizet sau đây nhé!

https://quizlet.com/172491698/esl-1178-using-profanity-flash-cards/

Chúc các bạn ôn bài vui vẻ!

#esl1178 #flashcard #quizlet