ESL 846 Donating Blood

Chúng ta cùng ôn tập từ về hiến máu thông qua flashcard và quizlet sau đây nhé:

https://quizlet.com/170524524/esl-846-donating-blood-flash-cards/

#esl846 #flashcard #quizlet