top of page

ESL 800 Advertising Jobs on the Internet

Cùng điểm lại từ vựng về giới thiệu, quảng các việc làm cùng flashcard và quizlet nào.

Các bạn vào link sau để tham gia thử quizlet nhé!

https://quizlet.com/141304995/esl-800-advertising-jobs-on-the-internet-flash-cards/