ESL 800 Advertising Jobs on the Internet

Cùng điểm lại từ vựng về giới thiệu, quảng các việc làm cùng flashcard và quizlet nào.

Các bạn vào link sau để tham gia thử quizlet nhé!

https://quizlet.com/141304995/esl-800-advertising-jobs-on-the-internet-flash-cards/#esl800 #flashcard #quizlet

Chương trình WE ENJOY LEARNING ENGLISH (WELEVN) hoàn toàn miễn phí, giúp bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua các bài episodes có sẵn trên các website nổi tiếng, đặc biệt giúp bạn tăng cường tính kiên trì trong việc học tiếng Anh. 

 

We Enjoy Learning English
Niềm vui mang đến sự kiên trì

© 2017 by WELE