ESL 636 Being Lazy and Energetic

Chúng ta cùng ôn tập những từ thú vị về 2 kiểu người trong công việc nhé!

Các bạn vào link để xem quizlet nha! https://quizlet.com/150194220/esl-636-being-lazy-and-energetic-flash-cards/

#esl636 #flashcard #quizlet