ESL 1177 Pedestrian Safety

Chúng ta hãy cùng ôn tập từ vựng thú vị về an toàn trên đường của bài esl 1177 thông qua flashcard và quizlet nhé. Các bạn hãy vào link sau để cập nhật quizlet nhé: https://quizlet.com/138064452/esl-1177-pedestrian-safety-flash-cards/

#esl1177 #flashcard #quizlet